De kalender kan men raadplegen voor : trainingen, wedstrijden, activiteiten, Belgische feestdagen,…